Print

HF - status og nye spørgsmål. En pilotundersøgelse af kursistprofiler på toårigt HF.

Undersøgelsens overordnede formål er at kvalificere diskussionen om HF's rolle i det nuværende uddannelsesbillede. Pilot-undersøgelsen vil i den forbindelse tegne et første billede af, hvad der karakteriserer de unge, der vælger HF, og hvorfor de har valgt uddannelsen. Herunder også de unges overvejelser omkring deres valg af HF og deres tanker om gennemførsel og frafald.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Frederiksberg HF og LO. 

Publikationer

HF i dag - status og nye spørgsmål. En pilotundersøgelse af elevprofiler på toårigt HF

Pilot-undersøgelsen vil i den forbindelse tegne et første billede af, hvad der karakteriserer de unge, der vælger HF, og hvorfor de har valgt uddannelsen.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet november 2008