Print

Elevprofiler på den 2-årige HF uddannelse

Ca. 50% af en årgang på 2-årigt HF falder fra deres uddannelse før den er afsluttet til trods for utallige kreative forsøg fra skolernes side på at forbedre de unges gennemførselschancer. Konkret finder langt den største del af dette frafald sted i løbet af de første 3 måneder på første år.

Nærværende undersøgelse har til formål at bygge videre på den pilotundersøgelse CeFU har foretaget for Frederiksberg HF om elevprofiler på den 2-årige HF uddannelse gennem at foretage en indledende belysning af følgende forskningsspørgsmål:

1. Hvilke årsager ligger til grund for, at en række kursister forlader uddannelsen før tid? Hvilke fællestræk kan identificeres i de unges fortællinger om frafaldet fra HF-uddannelsen? Hvordan oplever de unge mødet med uddannelsen? Hvilke forskelle og grupperinger kan identificeres i relation til, hvordan de unges møde med uddannelsen forløber? Hvordan vurderer de uddannelsen retrospektivt?

2. Hvad karakteriserer de unges forløb efter uddannelsen? Hvilke samfundsmæssige instanser ellers uddannelser spiller - om nogen - ind på de unges forløb? Her tænkes eksempelvis på UU'erne (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

Undersøgelsen vil endvidere kort skitsere de initiativer, der er afprøvet på Frederiksberg HF indenfor de seneste år for at få fraværet ned.

Undersøgelsen har overordnet set til formål at hjælpe Frederiksberg HF samt andre interessenter omkring de unge til en større indsigt i de unges bevæggrunde og motivationer, men har samtidig også til formål at tjene som pilotundersøgelse til en større anlagt og bredere undersøgelse af frafald på HF-uddannelserne generelt.   

 

 

Publikationer

HF i dag - status og nye spørgsmål. En pilotundersøgelse af elevprofiler på toårigt HF

Pilot-undersøgelsen vil i den forbindelse tegne et første billede af, hvad der karakteriserer de unge, der vælger HF, og hvorfor de har valgt uddannelsen.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet