Print

Evaluering af Job-bro til uddannelse

Titel: Evaluering af Job-bro til uddannelse
Forfattere: Noemi Katznelson, Anne Görlich og Lea Cecilie Brinkgaard
Dato: 07.06.2021
Type: Rapport
Tags: uddannelse, erhvervsskoler, udsatte unge, brobygning, erhvervserfaring, helbredsmestring, virksomhedspraktik

Evaluering af Job-bro til uddannelse

I det kontrollerede forsøg ’Job-bro til Uddannelse’ var formålet at bygge videre på de positive erfaringer fra Brobygningsforløb på erhvervsskoler. Konkret skulle projektet målrette og afprøve forløb for de mest udsatte unge, som bl.a. betød at de unge fik en mere virksomhedsrettet indsats.

Evalueringen peger på en række vigtige fund i indsatsen for de mest udsatte unge. Den viser dog også, at det ikke var muligt at påvise positive effekter af den samlede indsatsmodel. Evalueringen fremhæver blandt andet, at det typisk varierer på tværs af de unge, hvorvidt virksomhedsforløb udgør en meningsfuld vej i forhold til målet om at komme i uddannelse. I forlængelse heraf viser evalueringen, at der er et potentiale i at skelne mellem en uddannelsesvej og en jobvej for de unge – dvs. et mere differentieret blik på den unges mål, hvor beskæftigelse kan spille en rolle.

Derudover bidrager evalueringen med konkrete greb til, hvordan de fagprofessionelle kan styrke arbejdet med de unges helbredsmæssige udfordringer, som fylder meget for gruppen af de mest udsatte unge. Der er mulighed for at få et hurtigt indblik i modellen for helbredsmestring via videoen på linket nedenfor, hvor Center for Ungdomsforskning fortæller om de centrale pointer.

’Job-bro til Uddannelse’ blev gennemført i perioden 2018–2020 i 11 kommuner i samarbejde med 10 erhvervsskoler.

 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Udsatte unges vej til uddannelse via arbejde

Med kontanthjælpsreformen fra 2014, skal alle unge under 30 år uden en ordinær uddannelse have en uddannelsesrettet indsats, der understøtter, at de påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. For at understøtte dette mål har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering igangsat en række forsøg kaldet ’Job-bro til Uddannelse’, som vi i CeFU skal evaluere og bedrive følgeforskning i relation til i samarbejde med forskere på Aarhus Universitet og Epinion.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere