Print

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Titel: Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen, Tilde Mette Juul & Thomas Brahe
Dato: 18.03.2013
Type: Rapport
Tags: livstil, handicappede unge, livskvalitet, Ordblinde

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Ordblindhed er en udfordring for mange unge og ikke mindst for uddannelsessystemet, der skal håndtere disse udfordringer og ruste hovedparten af de unge til at tage en uddannelse. De unges beretninger i denne rapport peger på, at dette er en udfordring som uddannelsessystemet har særdeles svært ved at håndtere, og at landets 21 ordblindeefterskoler kan tilbyde noget ganske specielt i denne forbindelse.

De unges beretninger tegner et billede af, at grundskolen har problemer med at integrere de unge i det faglige fællesskab. Det faglige udbytte kan variere meget, men vil i en del tilfælde være begrænset. Samtidig oplever mange unge ordblinde fejlagtig at blive katego- riseret som dumme, og at deres muligheder for at få en uddannelse i et samfund, hvor det- te betones som en central markør for senere succes i livet, virker begrænsede.

Download rapport

Læs mere om forskningen bag publikationen

Unge ordblinde

I dette projekt sættes fokus på unge ordblinde, der har tilbragt en del af deres skoletid på en ordblindeefterskole. Projektets sigte er at skabe større viden om, hvilken betydning opholdet på ordblindeefterskolen har for de unges videre færd i uddannelsessystemet.

Kontakt forskere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK

Dette projekt indeholder fire udgivelser, som alle afdækker trivsel og mistrivsel blandt danske unge.

Få mere viden om mistrivsel, trivsel og unge