Print

De måske egnede på erhvervsuddannelserne

Titel: De måske egnede på erhvervsuddannelserne
Forfattere: Noemi Katznelson
Dato: 31.01.2008
Type: Bog
Tags: sundhed, erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelse, fastholdelse, 95%, arbejdsmarkedet, EUC

De måske egnede på erhvervsuddannelserne

"De måske egnede på erhvervsuddannelserne" handler om fastholdelse af udsatte unge på erhvervsuddannelserne. Den zoomer ind på konkrete erfaringer med og vurderinger af forskellige fastholdelsestiltag og analyserer de udfordringer, som de udsatte unge, lærerne og ledelsen står over for, hvis flere af de unge skal gennemføre en uddannelse. Bogen har fokus på, hvad der virker i arbejdet med at fastholde unge i uddannelse. Den har relevans for erhvervsuddannelserne selv, men også for vejledere, kommuner og politiske beslutningstagere, der er med til at udstikke retningslinjerne for arbejdet med fastholdelse af de unge.

"De måske egnede på erhvervsuddannelserne" henvender sig kort sagt til alle, der arbejder med målet om, at 95 procent skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Bogen er skrevet af Noemi Katznelson, der er forskningsleder på Center for Ungdomsforskning, CeFU, der hører under Learning Lab Denmark på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU. Noemi Katznelson arbejder med forandringer i ungdomskulturen med særlig vægt på unges forhold til uddannelse og arbejde. Hun beskæftiger sig primært med unges udskoling fra grundskolen samt med de unge, der er udsatte i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse eller kunne klare sig på arbejdsmarkedet.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Frafald og fastholdelse
Kapitel 2: De udsatte unge på EUC Syd
Kapitel 3: Strategier til en øget fastholdelse
Kapitel 4: Hvad virker? Tiltag og hverdag mødes på EUC Syd
Kapitel 5: Hvilke udfordringer står tilbage i fastholdelsen af de udsatte unge på EUC Syd?
Kapitel 6: Anbefalinger og resultater

Bestil bog via Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere om forskningen bag publikationen

De "måske egnede" unge på erhvervsuddannelserne - en undersøgelse om frafald og fastholdelse

Undersøgelsen handler om den særlige indsats, der er brug for i disse år for at kunne integrere en stadig større andel "udsatte" elever i erhvervsuddannelserne.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680