Print

De "måske egnede" unge på erhvervsuddannelserne - en undersøgelse om frafald og fastholdelse

Undersøgelsen handler om den særlige indsats, der er brug for i disse år for at kunne integrere en stadig større andel 'udsatte' elever i erhvervsuddannelserne. Erhvervsuddannelserne står over for den pædagogisk udfordrende opgave at integrere og fastholde unge, som på mange forskellige måder ikke uden videre glider ind i de eksisterende strukturer, læringsmiljøer, sociale fællesskaber osv. Der er tale om mange forskellige unge, der af mange forskellige grunde har trivselsproblemer undervejs gennem deres uddannelse, og som derfor risikerer at falde fra, inden de får afsluttet deres ungdomsuddannelse.

Det er i forbindelse med dette frafald, som ofte har stor personlige og samfundsmæssige konsekvenser, at nærværende forskningsprojekt har sin berettigelse. Det er i flere undersøgelser blevet afdækket, hvilke unge der i særlig grad er frafaldstruede, og projektet her vil bygge videre på disse undersøgelser, og se på hvordan en række specifikke initiativer på EUC Syd virker i forhold til målgruppen, og hvilke erfaringer der kan drages af initiativerne, i forhold til hvordan inklusionen og gennemførselschancerne for de frafaldstruede unge øges.

Vi ved fra den generelle ungdomsforskning, at vores samfund producerer nye marginaliseringsformer, og udfordringen her er således at blive klogere på, hvordan man fra Teknisk skoles side kan modvirke denne tendens og fremme den positive inklusion af ellers svage unge.

Publikationer

De måske egnede på erhvervsuddannelserne

"De måske egnede på erhvervsuddannelserne" henvender sig til alle, der arbejder med målet om, at 95 procent skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2007