Print

Søren Christian Krogh

Søren Christian KroghSøren Christian Krogh, Postdoc

Insitut for Kultur og Læring og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 1, lokale 116
9220 Aalborg Øst

Tel: (+45) 9940 2766
Mail: sck@ikl.aau.dk

Uddannelse: 

Ph.d. i Sociologi fra Aalborg Universitet

Cand.scient.soc fra Aalborg Universitet

Forskningsfelt:

I min forskning er jeg optaget af, hvordan de sociale aspekter ved ungelivet i dag påvirker unges mentale sundhed. Herunder er jeg særligt optaget tre dele af ungelivet. For det første forsker jeg i den præstationskultur, der præger mange unges hverdage. For det andet har jeg en særlig interesse for køn. Endeligt er det vanskeligt at komme udenom det faktum, at sociale medier er en helt integreret del af unges hverdage i dag, hvorfor min forskning også har et særligt fokus herpå.

I min forskning undersøger jeg, hvordan præstationskultur, køn og sociale medier sammenvirker og skaber bestemte betingelser for ungelivet i dag, som har alvorlige konsekvenser for unges mentale sundhed. Ligeledes herunder hvordan sammenspillet mellem netop præstationskultur, køn og sociale medier er helt essentielt for at forstå den negative udvikling i unges mentale sundhed, som vi har set igennem de seneste årtier.

3 væsentlige publikationer:

Krogh, S. C., & Madsen, O. J. (2023): Dissecting the Achievement Generation: How Different Groups of Early Adolescents Experience and Navigate Contemporary Achievement Demands. Journal of Youth Studies. https://doi.org/10.1080/13676261.2022.2162812

Krogh, S. C. (2022): “It’s Just Performance all the Time”: Early Adolescents’ Accounts of School-Related Performance Demands and Well-Being. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2021.2021446

Petersen, A., & Krogh, S. C. (2021): Præstationskultur. Aarhus Universitetsforlag.

Igangværende projekt

Jeg er på nuværende tidspunkt tilknyttet følgende projekter i CeFU:

  • Pædagogiske veje til bedre trivsel i ungdomslivet
  • Unge under 30 år på erhvervs grundforløb. Et forskningsprojekt om unge under 30 år og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb

Kontakt forsker

Søren Christian Krogh
sck@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9940 2766