Print

Politiken: Forsker: Unge har brug for nogen at blive unge sammen med

Politiken 27.1.2019

Af: Anna Winsløv 

I dag kan man flytte fra et sted til et andet og stadig fortsætte med at eksistere i hinandens liv, og det kan give udfordringer, fortæller ungdomsforsker Niels Ulrik Sørensen.

Niels Ulrik Sørensen er forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet og forklarer, at det kan være svært for unge at få flere forskellige relationer til at spille sammen.

»Det kan være svært at balancere relationerne fra barndomsbyen med de nye relationer, man får, når man flytter hjemmefra eller begynder at studere. I dag er det normalt, at unge trækker venner med fra en fase i livet til en anden, og der er en forventning om, at man skal varetage og pleje tidligere venskaber. Der er også helt nye muligheder for det, som ikke fandtes for 10-20 år siden, fordi verden er blevet så digital. Derfor kan der opstå en klumpdannelse af sociale relationer. De klumper sig sammen og kan spærre for, at man kan håndtere hverdagslivet«.

Niels Ulrik Sørensen er i gang med et forskningsprojekt, der undersøger unge, der flytter hjemmefra. Projektet, der er finansieret af Nordea-fonden, kigger på motiverne for at flytte, hvordan de etablerer sig de nye steder samt de forskellige udfordringer, der opstår i overgangen fra hjemmeboende til udeboende.

»I dag kan man fysisk flytte sig fra et sted til et andet, mens man fortsætter med at eksistere i hinandens liv. Det gælder både relationen til forældre og til for eksempel barndomsvenner. Det kræver enormt meget vedligeholdelsesarbejde. Så selvom mange unge er gode til at få nye venner, kan der være nogle faktorer ved det, der gør dem pressede.«

Projektet 'Den gode overgang' er støttet af Nordeafonden i samarbejde med ILD Lab ved AAU. 

Lagt online 01.02.2019 af Rebecca Marie Væver Johansen

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!