Print

Ny forskning skal hindre unges arbejdsulykker

Fagbladet 3F 30.03.2015

Af: Anna Munch Møller

Unge er dobbelt så udsatte for arbejdsulykker som deres ældre kolleger. Projektet Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion, der er et samarbejde mellem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Center for Ungdomsforskning (CeFU) og Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning (AMK Herning), undersøger derfor nu, om oplæringen af unge på arbejdsmarkedet er god nok.

"Når unge starter på nyt job i dag, foregår megen oplæring og instruktion i sikkerhed i praksis gennem sidemandsoplæring. På den måde går både gode og mindre gode vaner i arv" udtaler CeFU forsker Mette Lykke Nielsen, der er tilknyttet projektet. Hun fortsætter og uddyber projektets formål:

"Vi skal nu undersøge nærmere, hvordan læringen foregår, og senere komme med  vores bud på, hvordan oplæring og instruktion af unge kan udvikles".

Læs hele artiklen på 3Fs hjemmeside


Hele artiklen kan læses på Fagbladet 3Fs hjemmeside | 30.03.2015

Lagt online 09.04.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!