Print

Mor bestemmer uddannelsen

MetroXpress, d. 25. februar 2013

Af Marie Tromborg og Gitte Bank

Lige knap en tredjedel af de 9.klasses-elever, der har svaret på en undersøgelse foretaget af Danske Erhvervsskoler, fortæller, at det er mor, der påvirker valget af ungdomsuddannelse mest. Far peges ud som ham, der påvirker unges valg næstmest.

»Det stemmer fuldstændig overens med forskningen på området, som viser, at det er mor og snakken hen over køkkenbordet, som afgør uddannelsesvalget,« siger Noemi Katznelson, der er leder af Center for Ungdomsforskning (CeFU).

Hun er bekymret for, at forældre ikke ved nok om uddannelsessystemet til at give rigtig god vejledning.

»Desuden kan der være mange forventninger indlejret hos forældrene. En ung, der vokser op i et akademikerhjem, bliver måske aldrig den vanvittigt dygtige håndværker, som vedkommende ellers kunne blive, hvis forældrene ikke var så meget indover,« siger Noemi Katznelson.

Læs hele artiklen her

Lagt online 26.02.2013 af Freja Bange Nyboe

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Når fremtiden tegner sig

Når fremtiden tegner sig

- Rapport om uddannelsesvalg og vejledning i et yderkantsområde af Danmark

Læs mere her