Print

Magasinet Skolebørn: Linjer i udskolingen kan motivere - og give social skævhed

Magasinet Skolebørn 12.02.2016

Af: Maj Carboni og Signe Kierkegaard Cain

Opdeling i linjefag bliver i stigende grad brugt som den gulerod, der skal give de skoletrætte elever i udskolingen mere appetit på skolelivet. Det virker specielt godt for de fagligt stærke, men kan også skabe øget usikkerhed og social skævhed, viser to nye forskningsprojekter. Magasinet Skolebørn har blandt andet kigget på CeFUs forskningsprojekt og rapport ' Unges motivation i udskolingen', og fremhæver blandt andet en af konklusionerne fra rapporten, der lyder:

"For nogle unge giver det at strukturerne brydes op, mulighed for etablering af nye relationer, fællesskaber og fornyet skoleengagement, men for andre skaber det usikkerhed og øget sårbarhed i en periode, hvor netop relationen til vennerne spiller en kolossal rolle"

Læs hele artiklen i Magasinet Skolebørn 12.02.2016, side 14

Lagt online 17.02.2016 af Peter Jensen

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

CeFU i medierne

CeFU i medierne

CeFUs aktiviteter og forskere bliver jævnligt nævnt og citeret i medierne. På siden 'CeFU i medierne' beskriver vi med enkelte ord vores involvering i en given artikel samt hvilket medie den optræder i, og så vidt muligt henviser vi til, hvor du kan læse hele artiklen.

Se CeFU i medierne her!
Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!