Print

Information: Den 'likeable' terapeut

Information d. 04.01.24  

Af: Jon Faber og Ida Nyegård Espersen

Terapien, terapisproget og diagnosetænkningen er i de seneste år flyttet ind på sociale medier - også blandt terapeuter og psykologer i Danmark. Modtagelsen har været blandet.

[...] Søren Christian Krogh er postdoc ved Center for Ungdomsforskning og forsker i, hvordan præstationskulturen og sociale medier påvirker unges trivsel. Han har med interesse bemærket psykologiens indtog på medier som TikTok og noteret sig, at den både kommer til udtryk i egentlige selvhjælpsvideoer og uhøjtidelige memes - sjove, korte tekster om for eksempel ocd og adhd på et fjollet billede.

[...] Ofte er de psykologiske selvhjælpsvideoer lavet af influencere og »mentale inspiratorer«, der selv har kigget indad og nu promoverer en fortælling om, at man kan styrke sit liv og helbred med det rigtige mindset.

Postdoc Søren Christian Krogh er kritisk over for den træningstilgang til psyken, som kommer til udtryk i mange af videoerne:
»Der er en risiko for, at den tænkning fører til en følelse af utilstrækkelighed. Sindet bliver tildelt en meget præstationstung rolle,« siger han.

Selvfølgelig kan det være godt og nødvendigt at arbejde med sig selv som menneske. Men, siger han, tilgangen risikerer også at skabe en forventning om en overdrevent optimeringsvenlig psyke. Fokus bliver primært på den enkeltes evne til at forbedre sig inden for nogle rammer og ikke på, om rammerne skal ændres.

»Hvis vi køber ind på den idé, bliver alle negative følelser og oplevelser nemt en påmindelse om egen utilstrækkelighed i stedet for at blive set som naturlig del af livet,« siger Søren Christian Krogh:
»Gik jeg ned med stress, fordi jeg ikke havde trænet mit sind nok? Føler jeg mig trist, fordi jeg ikke har været god nok til at manifestere de rigtige tanker?«

Lagt online 22.01.2024 af Maria Jelonek

Kontakt forsker

Søren Christian Krogh
sck@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9940 2766

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Bog om Ny Udsathed

Bog om Ny Udsathed

I bogen 'Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering. Om ny udsathed i ungdomslivet' stiller vi skarpt på spørgsmålet om, hvordan samfundsmæssige rammesætninger bidrager til at producere mistrivsel blandt unge.

Læs mere og find bogen