Print

Højskolebladet: Middelklassens unge under pres

Højskolebladet 30.01.20

Af: Malene Fenger-Grøndahl

Udsatheden er blevet demokratiseret. Unge, som ikke kommer fra familier med sociale problemer, mistrives og føler sig presset af præstationskrav og høje forventninger. Denne tendens understreger forstander for Testrup Højskole Simon Axø og forsker Anne Görlich fra Center for Ungdomsforskning i et interview i Højskolebladet.

”Vi hører det fra de unge selv og fra de fagprofessionelle, der møder dem – UU-vejledere, undervisere, socialrådgivere, psykologer og sagsbehandlere. De giver samstemmende et billede af, at flere unge er pressede og mistrives, og at mange af dem er unge, som ikke passer med det klassiske billede af udsathed, fordi de ikke kommer fra det, vi traditionelt opfatter som udsatte familier. Der er altså noget andet på spil, end vi kender fra den klassiske udsathed, men hvad det præcis handler om, er vi først ved at indkredse,” siger Anne Görlich.

Anne Gorlich henviser i interviewet til CeFUs store forskningsprojekt Ny udsathed og bogen Ny Udsathed i Ungdomslivet - 11 forskere om den stigende mistrivsel blandt unge, hvor 11 forskere har givet et bud på, hvad den nye udsathed skyldes, og hvordan den kan forebygges.

”Forskernes bidrag og vores egen forskning giver et billede af, at unge rent faktisk er mere pressede end tidligere. Der er ikke bare tale om forkælede unge, der vil have det hele og ikke er vant til at gøre en indsats. [...] Mange unge giver udtryk for, at de gerne vil have lettet presset, og at de mangler et sted, hvor de føler sig trygge og hjemme. De oplever, at toget kører, og falder de af i farten, bliver de tabere. De føler sig tynget af at skulle vælge rigtigt, og påtager sig hele ansvaret, hvis noget går galt.”

Ny Udsathed I Ungdomslivet

Artiklen kan læses i Højskolebladet (30.01.20) sektion 1, side 6

Lagt online 31.01.2020 af Ida Bejder

Kontakt forsker

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!