Print

Berlingske: Veluddannedes børn har lavere tilfredshed med livet

Berlingske d. 22.08.23

Af: Anna Sofie Laue

Her er en stige. Trin ti betyder det bedst mulige liv for dig, og trin nul betyder det værst mulige liv for dig. Hvor på stigen synes du selv, du er for tiden?
Spørgsmålet blev besvaret af 5.000 skoleelever fra alle slags sociale lag. Og resultatet undrer en af forskerne bag projektet.

Børns Vilkår og Center for Ungdomsforskning mener, at forklaringen ligger hos forældrene.

[...] Forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet Noemi Katznelson bruger sine arbejdende timer på at undersøge (mis)trivsel blandt børn og unge. Og hun ser en tendens, som er nært beslægtet med den, der ses i skolebørnsundersøgelsen.

Kommer man fra et miljø, hvor forældrene har lange uddannelser, er der en »strukturel indbygget forventning« til barnet om, at de mindst skal leve op til deres forældres uddannelsesniveau. De skal klare sig lige så godt og »helst bedre« end deres forældre.

[...] Derfor overrasker det hende ikke, at der er færre børn i den »heldige« ende af skalaen, som giver udtryk for høj livstilfredshed, fordi tilfredsheden også i høj grad handler om forventninger til livet.

 

Lagt online 29.08.2023 af Maria Jelonek

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Bog om Ny Udsathed

Bog om Ny Udsathed

I bogen 'Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering. Om ny udsathed i ungdomslivet' stiller vi skarpt på spørgsmålet om, hvordan samfundsmæssige rammesætninger bidrager til at producere mistrivsel blandt unge.

Læs mere og find bogen