Print

Tre forskere fra CeFU bidrager til ny bog

I den nye bog "Elever i erhvervsuddannelserne", af Torben Størner og Karsten Holm Sørensen, bidrager centerleder Noemi Katznelson, adjunkt Arnt Vestergaard Louw samt postdoc og ph.d Peder Hjort-Madsen med kapitler til bogen.

Hvem er de, eleverne i erhvervsuddannelserne? Det kan der naturligvis ikke gives et entydigt svar på, men ud fra dansk forskning på området tegnes der i denne bog et nuanceret billede af eleverne.

Der er bl.a. fokus på elevernes forudsætninger, deres motivation og identitetsdannelse, kreative processer og kulturelle forhold. Desuden er der en beskrivelse af de unge som den første digitalt indfødte generation samt et overblik over, hvad der bliver af dem efter endt uddannelse. Endelig er der en beskrivelse af erhvervsuddannelsernes samlede bidrag til den nationale økonomi.

Intensionen er, at bogen bliver brugt i den erhvervspædagogiske diplomuddannelse, i beslægtede uddannelser og af lærere og ledere på erhvervsskolerne i det hele taget. Det er desuden redaktørernes håb, at bogen kan biddrage til, at alle interesserede i systemet omkring de danske erhvervsuddannelser vil skabe debat, og at forskere vil tage bogen til sig og frembringe ny forskning, der kan fortælle mere om eleverne.

Køb eller læs mere om bogen her


 

Lagt online 09.05.2014 af Eksponent

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!