Print

To nye publikationer

Vi har netop afsluttet to forskningsprojekter, og rapporterne kan nu hentes via hjemmesiden:

Elevers læring i den åbne skole
Forskningsbaseret erfaringsopsamling på de første erfaringer med samarbejde mellem folkeskole og ungdomsskole om åben skole for elever på udskolingstrinnet.

Læs mere og hent rapporten her

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole
Femte fase af langtidsstudie af unge hørehæmmedes situation, når de har forladt Frijsenborg Efterskole er netop afsluttet. De unge har været fulgt i en periode efter de har forladt Frijsenborg Efterskole ved hjælp af årlige spørgeskemaundersøgelser og interviews med udvalgte unge hørehæmmede og ressourcepersoner på området.

Læs mere og hent fem delrapporter her

Lagt online 17.03.2016 af Eksponent

Kontakt forskere

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!