Print

Elevers læring i den åbne skole

Titel: Elevers læring i den åbne skole
Forfattere: Mette Pless og Kira Kofoed
Dato: 10.03.2016
Type: Rapport
Tags: folkeskolen, læringsprocesser, læringsmetoder, ungdomsskolen, åben skole

Elevers læring i den åbne skole

Projektet er en del af udviklingsprojektet: 'Samarbejde om Læring i den åbne skole (SoL) - Gode eksempler, styrket kvalitet, metoder og værktøjer' foretaget af Ungdomsskoleforeningen med støtte fra Undervisningsministeriet. Udviklingsprojektet har haft til formål at skabe en systematisk viden om, hvordan læring i understøttende undervisning og valgfag kan udmøntes i praksis gennem samarbejde og partnerskaber mellem folkeskolen, ungdomsskolen etc. Fokus har været på, hvilken læring eleverne opnår gennem disse partnerskaber, og projektet kan dermed skabe viden om hvordan partnerskaberne kan være med til at understøtte intentionerne i den åbne skole, jf. folkeskolereformen (UVM 2013). I projektet har CeFU fulgt  det læringssamarbejde, der har været i gang på syv udvalgte case-skoler. Undersøgelsen zoomer ind på, hvilken læring eleverne opnår ved brug af forskellige tilgange og læringsmetoder.

Hent rapporten her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Elevers læring i den åbne skole

Forskningsbaseret erfaringsopsamling på de første erfaringer med samarbejde mellem folkeskole og ungdomsskole om åben skole for elever på udskolingstrinnet.

Kontakt forskere

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!