Print

Nyt forskningsprojekt: Bæredygtighed og arbejdsrelateret mistrivsel blandt eud-elever i første lærepladsforløb

Nyt to-årigt forskningsprojekt skal sætte fokus på trivsel og bæredygtighed på eud. 

Siden erhvervsskolereformen i 2015, har styrket trivsel blandt eud-elever været på den politiske dagsorden. Trivslen blandt eud-elever er generelt høj, men samtidig er frafaldet på eud langt højere end på de øvrige ungdomsuddannelser, og det er velkendt, at eud-elever, der mistrives, har større sandsynlighed for at afbryde deres uddannelse. Derfor kan det vække bekymring, at der er klare indikationer på, at unges lærepladsforløb ikke altid opleves som socialt bæredygtige eks. i forbindelse med diskrimination, krænkelser og mobning, manglende omsorg for lærlinge og høj arbejdsintensitet. Dette forskningsprojekt søger på baggrund heraf at undersøge forholdet mellem eud-elevers trivsel og bæredygtighed blandt eud-elever. 

Lagt online 11.09.2023 af Maria Jelonek

Kontakt forskere

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!