Print

Ny artikel af Noemi Katznelson og Arnt Vestergaard Louw: "Unge i gymnasieskolen"

Gymnasiepædagogik - En Grundbog

Centerleder Noemi Katznelson og lektor Arnt Vestergaard Louw har netop fået udgivet artiklen "Unge i gymnasieskolen" i antologien Gymnasiepædagogik. En grundbog. 

Artiklen stiller skarpt på de unge og på deres valg og overvejelser på vej ind i de gymnasiale uddannelser, deres tid gennem gymnasiet og endelig også deres vej ud af gymnasiet.

Artiklen sætter ydermere fokus på den udvikling, der sker i forhold til den faglige og personlige identitet hos de unge. Denne udvikling handler således om en mangfoldighed af dimensioner omkring de unges hele liv, men den handler også konkret om, hvorfor de unge egentlig går på en gymnasial uddannelse, hvad det er for en mening og motivation, de bringer med sig ind på uddannelserne, og endelig, hvilke pejlinger og overvejelser de gør sig i forhold til fremtiden, og hvad de skal efter gymnasiet.

Læs mere her

 

Lagt online 28.08.2017 af Rebecca Marie Væver Johansen

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!