Print

Noemi Katznelson inviteret til at deltage i det nye akademiråd for Ny Nordisk Skole

Noemi Katznelson er af Undervisningsministeriet blevet inviteret til at deltage i det nye akademiråd for Ny Nordisk Skole. 

Ny Nordisk Skole er ét af Undervisningsministeriets tilbud til institutioner, der ønsker at styrke den lokale kapacitetsopbygning med henblik på at gennemføre reformer og andre nationale initiativer. Det er et fagligt fællesskab, der går hånd i hånd med folkeskole- og eud-reformen og som danner en ramme for institutioners arbejde med børn og unges læring, kvalitet i uddannelserne og udvikling af den pro-fessionelle praksis. Ny Nordisk Skole er for institutioner, der vil arbejde målrettet for forandrings- og læringsledelse, og ønsker at være dagsordensættende i forhold til skole- og institutionsudvikling. Arbej-det udføres i samarbejde med andre institutioner og med solid inspiration fra en række redskaber, som Undervisningsministeriet stiller til rådighed. Netværksdannelsen på tværs af institutioner er en grund-sten i Ny Nordisk Skole.

Akademirådet er en del af den nye organisering af Ny Nordisk Skole og skal erstatte den tidligere dialoggruppe for Ny Nordisk Skole. Akademi-rådet vil bestå af ca. 25 praktikere og videnspersoner inden for børne- og uddannelsesområdet, og vil få en afgørende rolle i den fremtidige udvikling af Ny Nordisk Skole.

Læs mere om Ny Nordisk Skole her

 Læs mere om akademirådet her

Lagt online 04.08.2014 af Eksponent