Print

Midtvejsrapport: Unges uddannelsesvalg i tal

Midtvejsrapport til projektet 'Fremtidens Valg og Vejledning'.

Region Hovedstaden har i samarbejde med UU-centrene; UU København, UU Tårnby og UU Øresund igangsat et udviklingsprojekt, som skal udvikle og afprøve forskellige vejledningsaktiviteter. Det overordnede formål med projektet er at styrke elevernes grundlag for at træffe et uddannelsesvalg i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser. Udviklingsprojektet bliver fulgt af Center for Ungdomsforskning, og du kan herunder hente rapporten udgør følgeforskningens midtvejsrapport. Med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt 1400 ottende- og niendeklasseelever i Region Hovedstaden sættes der fokus på baggrunden for de unges valg af ungdomsuddannelse. Herunder hvordan de unge oplever uddannelsesvalgprocessen, hvad de ved om de forskellige ungdomsuddannelser og hvilke de orienterer sig i mod. Ligeledes undersøges det, hvilke erfaringer de unge har med forskellige vejledningsaktiviteter, og på hvilken måde de vurderer disse som relevante for deres uddannelsesvalgproces. Spørgeskemaundersøgelsen suppleres med en række kvalitative interviews med elever. Følgeforskningens slutrapport publiceres i juni 2016.

Læs midtvejsrapporten 'Unges uddannelsesvalg i tal' her

Læs resuméet af midtvejsrapporten 'Unges uddannelsesvalg i tal' her

Lagt online 30.04.2015 af Eksponent

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!