Print

Konference 30. maj: Ungdomsliv på uddannelserne

Store dele af ungdomslivet udspiller sig i skoler og på uddannelser, og på majkonferencen i år undersøger vi, hvad det er for et ungdomsliv, der leves i et uddannelsessystem, som er spændt så hårdt for.

Vi kender alle historierne om mistrivsel, præstationspres, skolevægring og frafald, og det er givetvis en vigtig del af billedet. Men på konferencen bliver vi ikke der. Vi åbner også for fortællinger om de dele af livet i uddannelsessystemet, der opleves som givende og meningsfulde for unge. Ligesom vi fortæller om de fremtidshorisonter, der åbnes af uddannelsessystemet, som de unge har lyst, mod og evner til at bevæge sig frem imod.

Ambitionen er, med afsæt i gode og dårlige sider af ungdomslivet i uddannelsessystemet, at rejse en grundlæggende diskussion om skolens pædagogiske rolle i nutidens ungdom- og samfundsliv.

Lagt online 06.03.2024 af Maria Jelonek

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!