Print

CeFU bidrager til Egmont Rapporten 2020 om unge og corona

Hvordan har coronatiden påvirket unges liv, trivsel, læring og fællesskaber? Holdningerne har været mange og yderst spredte: Ungdommen er blevet offentligt irettesat pga. skødesløshed og fester i parker og byrum. Ligesom de har været genstand for stor bekymring: Man er kun ung én gang, og nu er ungdommen taget fra dem!

Egmont Fonden har taget initiativ til en undersøgelse om unge og corona og har sat en række forskere til at udarbejde notater, der ligger til grund for Egmont Rapporten 2020: ”Ungdom på pause - unges liv og læring i en coronatid”.

Professor ved CeFU, Noemi Katznelson, og lektor ved CeFU, Niels Ulrik Sørensen, har bidraget med en række ungdomssociologiske betragtninger om ungdomslivet under corona i notatet ”Unge i en corona-tid: Sociologiske refleksioner over corona-krisens konsekvenser og perspektiver for ungdomslivet i Danmark”.

I notatet beskriver Katznelson og Sørensen, hvordan coronakrisen har vendt op og ned på ungdomslivet. Nogle unge oplever situationen som et pusterum, mens den for andre er kilde til stor usikkerhed. Der er endnu ikke noget entydigt billede af, hvilket samspil af faktorer der gør, at unge reagerer og påvirkes så forskelligt af krisen, og hvad konsekvenserne af krisen bliver på sigt er stadig uvist. Men noget ved vi. Med afsæt dels i CeFUs egen forskning og skribenternes iagttagelser af den offentlige debat, dels i andres undersøgelser foretaget i foråret 2020, har Katznelson og Sørensen udvalgt seks nedslag, som de betragter som særligt centrale, foreløbige læringer af, hvordan coronakrisen påvirker de unge.

Et interview med de to forskere, hvor notatets hovedpointer og de seks nedslag formidles, kan læses i Egmont Rapporten 2020 s. 42-45. Hvis det vækker din interesse, kan du yderligere dykke ned i forskningsnotaterne, som også ligger frit tilgængeligt.

 

Lagt online 27.08.2020 af Ida Bejder

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!