Print

CeFU afholder konference om unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

Billede November 20 Lille Format

Ungedeltagelse er over det hele. Ungeråd opstår, unge beboere laver udviklingsplaner for lokalområdet, ungepaneler nedsættes, når der sker ændringer i klubben og kommunen, unge inddrages, når politikkere eller NGO’er udvikler tiltag. Men giver den øgede deltagelse reelt unge stærkere positioner som medbestemmende i forhold, som vedrører deres hverdagsliv og deres liv i videre forstand? Det sætter vi spot på til CeFUs konference den 25. november 2020.

I dag, mere end 30 år efter vedtagelsen af FN børnekonvention, er børn og unges deltagelse en cementeret målsætning i det professionelle arbejde med unge. Accepten af unges ret og kompetencer til deltagelse er stålsat, og ambitioner om at inddrage unge i endnu højere grad bifaldes nærmest påfaldende entydigt blandt professionelle på tværs af ungdommens arenaer. Men har unge så egentlig fået mere indflydelse på deres eget liv og de forhold, de mest brændende ønsker at ændre? Kan de deltage på måder, som imødekommer deres engagement og måder at udtrykke sig på? Og hvad sker der, når deltagelse bliver en forpligtelse, som f.eks. på jobcenteret eller på uddannelsen? På konferencen zoomer vi ind på, hvordan det går med ungedeltagelsen, og hvordan det kan blive endnu bedre.

Med udgangspunkt i det netop afsluttede forskningsprojekt 'Når inddragelse gør en forskel (IBU)', som har fulgt seks udviklingsprojekter med støtte fra VELUX FONDEN, sætter vi på denne konference fokus på ungedeltagelse, når den er er initieret og rammesat af professionelle. Med besøg fra både forskere, professionelle og unge præsenteres og diskuteres, hvad der egentlig skal til for, at inddragelse kan gøre en forskel for unge. Konferencen vil både dykke ned i overordnede diskussioner af, hvad meningsfuld deltagelse er i unges egne perspektiver, og udfolde en række konkrete bud på og opmærksomhedspunkter til, hvordan professionelle på forskellige arenaer kan kvalificere deres arbejde med meningsfuldt at inddrage unge i forandrings- og beslutningsprocesser, som har betydning for dem selv og de fællesskaber, de indgår i.

Center for Ungdomsforskning fylder 20 år i år. Gennem alle 20 år har Centeret anlagt et ungeperspektiv i forskningen, og spørgsmålet om unges deltagelse og unges stemmer står derfor centralt i Centerets arbejde. På konferencen vil vi derfor afslutningsvis benytte anledningen til at markere Centerets jubilæum.

Kom og vær med i dagens diskussioner og hør de spændende oplæg om unges deltagelse og medbestemmelse. Blandt oplægsholderne er Professor Barry Percy-Smith fra University of Huddersfield, Professor Hanne Warming og Lektor Kim Rasmussen fra Roskilde Universitet, Psykolog og freelancer Ida Koch, samt Lektor Maria Bruselius-Jensen og Lektor Anne Mette W. Nielsen fra CeFU.

Konferencen afholdes med støtte fra VELUX FONDEN

Velux Fonden 99 Plus Hvid Baggr 


 

Konferencen afholdes den 25. november 2020. Husk at reservere dagen. Den endelige konferenceinvitation vil blive udsendt til august, hvor der vil være mere information om tid, sted og tilmelding. Men man kan allerede nu uforpligtende reservere en plads, hvis man skriver til lmea@hum.aau.dk
.

Lagt online 06.07.2020 af Ida Bejder

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!