Print

28. marts afholdt CeFU Medlemskonference om uddannelse, trivsel og deltagelse

Under overskriften "Uddannelse, trivsel og deltagelse" gav årets første medlemskonference indblik i forskningen på Center for Ungdomsforskning.

Under dette tema blev der på medlemskonferencen præsenteret noget af den igangværende forskning, blandt andet det meget omtalte trivselsprojekts foreløbige resultater. Ydermere holdt Mette Lykke Nielsen oplæg om unges forhold til risiko i arbejdslivet.

Download slides fra konferencen her:

"Unge mellem trivsel og mistrivsel" - af Niels Ulrik Sørensen

CeFu siger tak for en fagligt udbytterig dag.

Lagt online 03.02.2011 af Freja Bange Nyboe