Print

24. September: Forum100% konference

Forum100% holder konference om karaktergivning den 24. september. Læs invitationen nedenfor samt find links til tilmelding samt program for dagen.

Kære alle, der arbejder med ungdomsuddannelser og karaktergivning/bedømmelsesformer!
 
Forum100% inviterer alle, der arbejder med ungdomsuddannelser til konferencen 'Karaktergivning som pædagogisk problem og ressource i ungdomsuddannelserne' den 24. september 2015, kl. 12.15 - 15.30 i København. Konferencen er åben, og alle er velkomne. Medlemmer af Forum100% kan deltage for medlemspris uanset deltagerantal pr. institution.
 
Deadline for tilmelding er den 25. august.
 
Konferencen kan samtidig ses som en kick off-konference til Forum100%'s igangsætning af forskningsprojektet 'Karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne' med undertitlen Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles? Spørgsmål i projektet vil være, hvilke bedømmelsesformer, herunder karaktergivning, der eksisterer på de forskellige ungdomsuddannelser, og hvordan de spiller ind på uddannelsernes læringsmiljø og på elevernes læringsstrategier og læring. (Kortfattet ideskitse til forskningsprojekt vedhæftet). Alle, der arbejder med ungdomsuddannelser, vil blive inviteret til deltagelse i projektet.
 
Den forskningsmæssige ledelse af projektet vil ligge hos Center for ungdomsforskning, Aalborg Universitet, ved centerleder Noemi Katznelson, og Forum100% tilknytter professor Birgitte Simonsen som forsker på projektet.
 
På konferencen vil der være oplæg af de to nævnte forskningsledere og af professor Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.
 
Projektet startes op i januar 2016 og vil løbe i 2 år med afslutning i starten af 2018. Der vil undervejs blive afholdt midtvejsseminar for de deltagende skoler og åben afsluttende konference for alle. Projektet vil munde ud i et kortfattet, virkelighedsnært hæfte med vægten lagt på konstruktive vinkler og med katalog over bedømmelsesformer og cases, der eksemplificerer gode og dårlige spiraler.
 
Vi håber på at se rigtig mange til konferencen. Se mere om Forum100%'s aktiviteter på www.forum100.dk

Se program for dagen her

Tilmeld dig konferencen her

Lagt online 18.08.2015 af Peter Jensen

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!