Print

20. december - ph.d. forsvar: Katrine Vraa Justenborg

Onsdag d. 20. december 2023 forsvarer ph.d. ved Center for Ungdomsforskning Katrine Vraa Justenborg sin ph.d. afhandling 'Vurdere(n)de elevkroppe: et mixed methods-studie af kroppes interrelationelle betydning for elevers sundhed og trivsel i folkeskolen'. 

Praktisk information
Tid: kl. 13-16
Sted: Aalborg Universitet, København. A.C. Meyers vænge 15, 2450 København SV

Vejledere
Professor Niels Ulrik Sørensen, Aalborg Universitet.
Professor Kristian Larsen, Københavns Universitet
Docent Maria Christina Secher Schmidt, Københavns Professionshøjskole.
Lektor Jan Thorhauge Frederiksen, Københavns Universitet.

Bedømmelsesudvalg
Lektor Sune Qvotrup Jensen (forperson), Aalborg Universitet.
Forsker Ingunn Marie Eriksen, OsloMet.
Lektor Sine Lehn, Roskilde Universitet. 

Resumé:
De seneste år har der været stor opmærksomhed på elevers nedadgående trivsel. Udviklingen beskrives ligefrem som en trivselskrise, idet den selvrapporterede mistrivsel er historisk høj. Tidligere forskning har overset, hvordan kroppen har betydning for elevers sundhed og trivsel i folkeskolen, samt manglet fokus på, hvad elever selv synes skaber trivsel i deres hverdag på skolerne. Med afhandlingen søger jeg derfor at få en bred indsigt i, hvordan krop, sundhed og trivsel gensidigt skabes i skolen. Dette gør jeg ved at indsamle forskellige typer af empiri på 5., 7. og 9. klassetrin. Afhandlingens resultater viser blandt andet især piger påvirkes af, hvordan deres kroppe ser ud og bliver vurderet af andre, men resultaterne viser også, at elever helt generelt er bange for at blive vurderet på deres udseende og fremtræden. Samtidig viser afhandlingens resultater, hvordan klassetrin, alder og social baggrund påvirker, hvordan elever oplever egen sundhed og trivsel i skolen.

Resultaterne er vigtige for alle, der gerne vil forstå, og handle på, de sundheds- og trivselsudfordringer, vi ser blandt elever i dag. Det er dog særlig relevant for dem, der arbejder professionelt med elever.

Afhandlingen giver indsigt i, hvilken rolle krop spiller for elevers sundhed og trivsel i skolen. Resultaterne viser, hvad elever selv vurderer vigtigt for deres egen sundhed og trivsel i skolen, hvilket tilfører et elevperspektiv på eksisterende sundheds- og trivselsforståelser. Samtidig bidrager afhandlingen med viden om, hvordan klassetrin, alder og social baggrund påvirker elevernes sundhed og trivsel. Denne viden kan hjælpe fagprofessionelle med at forholde sig kritisk over for de forståelser af sundhed og trivsel, de kender til, for på den måde at skabe sundhed og trivsel på andre måder og for andre elevgrupper.

 

Lagt online 11.12.2023 af Maria Jelonek

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!