Print

Ungdomsliv, køkkentjans og udvikling af madkultur på efterskolen

Forskningsprojektet sætter fokus på, hvordan efterskoler kan udgøre en unik arena for skabelsen af unges madkultur. På efterskolerne kan de unge i trygge rammer – og ofte for første gang – prøve, hvordan det er at leve uden for familien og øve sig i at mestre konkrete opgaver som morgenvækning, tøjvask, egen økonomi og madlavning.

Formålet med forskningsprojektet er at skabe kvalificeret viden om, hvilket udbytte efterskoleelever har af at deltage i projektet ’Efterskolernes Køkkentjans’. ’Efterskolernes Køkkentjans’ er et partnerskab mellem Efterskoleforeningen og Madkulturen, som skal bidrage til unges maddannelse og deres rejse mod at kunne stå på egne ben og tage vare på andre.

Projektet har tre fokuspunkter:

  • Hvordan de unges ophold på efterskolen kan udgøre en særlig ramme for at styrke de fælles og individuelle forudsætninger for at udvikle en mere selvstændig mad- og måltidskultur.
  • Etableringen af formelle og uformelle måltidsrum og deres betydning for etableringen af fællesskaber med særligt fokus på køkkentjansens betydning, herunder også etableringen af fællesskabet med køkkenpersonalet.F
  • De unges udvikling af madtilberedningskompetencer, og hvordan køkkentjansen understøtter de unges madkundskaber og lyst til madlavning.

Til at undersøge dette anvendes kvalitative metoder, bl.a. fokusgruppeinterviews og deltagende observation, med unge på tre forskellige efterskoler. I alt vil 48 unge blive interviewet over to gange: ved skolestart og ved skoleafslutning. Derudover anvendes også digitale metoder, bl.a. snapLogs.

Publikationer

UNGDOMSLIV OG MADKULTUR

Unges forhold til mad og madlavning spænder vidt. Over forskellige madkulturer, vaner og forbrugsmønstre. Denne undersøgelse folder disse forskelle ud og præsenterer 4 forskellige ’grupper’ af unge. Den kommer også omkring en indsats i efterskolernes køkkener og stiller skarpt på, hvad der skal til for at skubbe til unges madvaner og kompetencer.

Kontakt forskere

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet
Forventes afsluttet i 2021

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!