Print

Ph.d.-projekt: Vurdere(n)de elevkroppe: et mixed methods-studie af kroppes interrelationelle betydning for elevers sundhed og trivsel i folkeskolen

De seneste år har der været stor opmærksomhed på elevers nedadgående trivsel. Udviklingen beskrives ligefrem som en trivselskrise, idet den selvrapporterede mistrivsel er historisk høj. Tidligere forskning har dog overset, hvordan kroppen har betydning for elevers sundhed og trivsel i folkeskolen, samt manglet fokus på, hvad elever selv synes skaber trivsel i deres hverdag på skolerne. Dette ph.d.-projekt søger at få en bred og tværfaglig indsigt i, hvordan krop, sundhed og trivsel gensidigt skabes i skolen. Dette er blevet gjort ved at indsamle forskellige typer af empiri på 5., 7. og 9. klassetrin med mixed methods, herunder observationsstudier, skitsetegninger, spørgeskemadata, og fokusgruppeinterviews.

Afhandlingens resultater viste blandt andet især piger påvirkes af, hvordan deres kroppe ser ud og bliver vurderet af andre, men resultaterne viste også, at elever helt generelt er blevet bange for at blive vurderet på deres udseende og fremtræden. Afhandlingen giver indsigt i, hvilken rolle krop spiller for elevers sundhed og trivsel, og resultaterne peger på, hvad elever selv vurderer vigtigt for deres egen sundhed og trivsel i skolen. Samtidig bidrager afhandlingen med viden om, hvordan klassetrin, alder og social baggrund påvirker elevernes sundhed og trivsel. Denne viden kan hjælpe fagprofessionelle med at forholde sig kritisk over for de forståelser af sundhed og trivsel, de selv kender til, for på den måde at skabe sundhed og trivsel på andre måder og for andre elevgrupper.

Projektet strækker sig fra 1. marts 2019. til 3. oktober 2023.
Afhandlingen blev forsvaret d. 20. december 2023. 

Relevante udgivelser i forbindelse med afhandlingen ses nedenfor: 

Podcast: https://www.buzzsprout.com/1355827/6651238

Justenborg, K.V. (2023): Elevers forhandlinger af normer for sundhed. En empirisk undersøgelse af hvordan klassetilhørsforhold former normer for sundhed hos elever i 9. Klasse. Unge Pædagoger, 2: 76-83.
https://u-p.dk/vare/2023-nr-2/

Justenborg, K.V. & Nilsson, I.A. (2022): Approaching responsibility. A sensory approach to reflexivity on researcher-participant relations. Kvinder, Køn og Forskning, 34(2): 59-74.
https://tidsskrift.dk/KKF/article/view/132334/180763
 
Justenborg, K.V., Sager, N., Larsen, K. & Frederiksen, J.T. (2021): Folkeskolens sociale rum af trivsel. Hvordan er oplevelser af og med kroppen med til at skabe forskelle i adgang til trivsel blandt elever i 5., 7. og 9. klasse i den danske folkeskole. Praktiske grunde, 2: 15-40. http://praktiskegrunde.dk/2021/praktiskegrunde(2021-2d)justenborg-sager-larsen-frederiksen.pdf

Selve afhandlingen vil kunne tilgås og læses snarest 

Publikationer

Ph.d.-afhandling: Vurdere(n)de elevkroppe: et mixed methods-studie af kroppes interrelationelle betydning for elevers sundhed og trivsel i folkeskolen

De seneste år har der været stor opmærksomhed på elevers nedadgående trivsel. Tidligere forskning har dog overset, hvordan kroppen har betydning for elevers sundhed og trivsel i folkeskolen, samt manglet fokus på, hvad elever selv synes skaber trivsel i deres hverdag på skolerne. Afhandlingen søger at få en bred og tværfaglig indsigt i, hvordan krop, sundhed og trivsel gensidigt skabes i skolen.

Status for projektet

Status: afsluttet
Projektet blev afsluttet ultimo 2023

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere
Bog om Ny Udsathed

Bog om Ny Udsathed

I bogen 'Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering. Om ny udsathed i ungdomslivet' stiller vi skarpt på spørgsmålet om, hvordan samfundsmæssige rammesætninger bidrager til at producere mistrivsel blandt unge.

Læs mere og find bogen