Print

Karakterdannelse på erhvervsuddannelserne

CeFU har indgået i samarbejder med Pluss Leadership A/S, Center for Anvendt Filosofi, AAU og UC Syd om at projektet: Karakterdannelse på erhvervsuddannelserne. Projektet er et rammeprojekt under Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK).

Erhvervsuddannelserne og erhvervsskolerne er som udgangspunkt en stærk ramme for karakterdannelse og faglig stolthed. Formålet med programmet om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne er at understøtte, at erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne også i praksis har stærke dannelsesmiljøer og får sat dannelse som aftryk i de faglige miljøer. Derfor skal programmet udvikle og afprøve redskaber, som kan understøtte erhvervsskolernes arbejde med karakterdannelse og faglig stolthed fremover.

Redskaberne – der fx kan være undervisningsforløb, didaktiske værktøjer, dialogredskaber mv. – kan rette sig mod forskellige dele af elevernes uddannelsesforløb, herunder også adressere arbejdet med dannelse i praktikken. Redskaberne skal således kunne anvendes af skolerne i tilrettelæggelsen af uddannelserne efter erhvervsuddannelseslovens formålsbestemmelse om, at erhvervsuddannelserne skal bidrage til elevernes karakterdannelse og faglige stolthed.

Projektet består af 4 arbejdspakker:

  • Arbejdspakke 1: En forundersøgelse, hvor der blandet skal afdækkes kendt forskning og undersøgelser på området og udarbejdes et scoping review og foretages en række ekspertinterviews. har både en afsøgningsdel, en udviklingsdel og en afprøvningsdel.
    Læs mere om forundersøgelsen her.
  • Arbejdspakke 2: Udvikling af afprøvning. Her udarbejdes der skitser til redskaber til skolernes afprøvning i praksis, foretages skolebesøg og workshops, og der udarbejdes et statusnotat. I bruttokataloget kan der læses om skitserne for skolernes udviklingsarbejde med karakterdannelse og stolthed.
    Læs bruttokataloget her. 
  • Arbejdspakke 3: Formidling og afprøvning: her udarbejdes de endelig redskaber. Der udarbejdes instruktionsvideoer og andet formidlingsmateriale.
  • Arbejdspakke 4: Overordnet projektstyring.

Formålet med projektet er dels af afdække feltet, udvikle redskaber til brug i undervisningen og understøtte erhvervsskolernes arbejde med at styrke elevernes karakterdannelse og faglige stolthed på erhvervsskolerne.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Katrine Thea Pløger Nielsen
katrinetpn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 93 56 21 77

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet april 2022

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!