Forskning & Samarbejde

Print

Hvor blev drengene af? Køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet

Projektet består af to dele. For det først en kortlægning af drengenes veje efter endt gymnasial uddannelse, med fokus på forskelle mellem etnisk danske drenge og drenge med anden etnisk baggrund end dansk, i overgangen til de videregående uddannelser eller erhvervsuddannelserne. For det andet en analyse af hvorfor drengene vælger som de gør, og hvorfor de i højere grad end pigerne fravælger en videregående uddannelse.
Første del består af en registeranalyse som vil omfatte alle personer, der sommeren 2006 har bestået en gymnasial uddannelse (stx, htx eller hhx). De unges veje efter studentereksamen undersøges vha. registeroplysninger for de efterfølgende år. Anden del består af fokusgruppeinterviews, hvor særligt unge, som ikke er registreret i gang med en uddannelse 3 år efter endt gymnasium er overrepræsenteret, og hvor særligt drengegruppen og indvandre/efterkommergruppen sikres størst mulig volumen. Projektet udføres i samarbejde med Forum 100 % og er støttet af en bevilling fra Ligestillingsministeriet.

Publikationer

Hvor blev drengene af? Køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet

Et forskningsprojekt om køn, uddannelsesveje og valg efter endt gymnasiel uddannelse i samarbejde med Forum 100 %.

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet

Lignende forskning

Flere drenge end piger står uden kompetencegivende uddannelser når de er 25 år. Læs rapporten "Drenge og piger på ungdomsuddannelserne" of lær mere om køn og læring.

Læs mere om køn og læring
25. november - Konference: Ny udsathed blandt unge

25. november - Konference: Ny udsathed blandt unge

Mistrivsel, diagnose-eksplosion, præstationskultur, polarisering og social arv – hvad er der på spil? På konferencen sætter vi fokus på, hvordan vi kan forstå udsathed blandt unge set i lyset af de vilkår og forandringer, der præger samfundet og ungdomslivet i dag.

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV