Print

Hvor blev drengene af? Køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet

Titel: Hvor blev drengene af? Køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet
Forfattere: Camilla Hutters og Rikke Brown
Dato: 01.01.2011
Type: Rapport
Tags: køn, uddannelse, videregående uddannelse

Hvor blev drengene af? Køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet

Undersøgelsen Hvor blev drengene af? sætter fokus på en relativt ubelyst problemstilling. Nemlig hvad der sker med de – især mandlige - studenter, der ikke forsætter på en videregående uddannelse. Til trods for at 29 % af de kvindelige studenter og 37 % af de mandlige studenter ikke er i gang tre år efter deres studentereksamen, så er det en gruppe, der har været meget lidt fokus på – både uddannelses- og ligestillingspolitisk.

Sigtet med undersøgelsen er at afdække, hvorfor flere mandlige end kvindelige studenter fravælger at tage en videregående uddannelse, hvad de laver i stedet for, og hvilken betydning gymnasieretning, karaktergennemsnit, familiebaggrund, etnicitet og geografi har i den forbindelse. Undersøgel-sen har særligt fokus på de mandlige studenters forløb efter gymnasiet, men giver også indblik i de kvindelige studenters forløb.

Sammenhængen mellem køn og uddannelsesvalg er blevet belyst fra mange forskellige teoretiske perspektiver. Indledningsvist indkredses seks centrale perspektiver, som danner afsæt for undersøgelsens design og analyse.

Selve undersøgelsen består af to delundersøgelser. Dels en registerundersøgelse baseret på data fra Danmarks Statistik. Registerundersøgelsen følger de unge, der blev studenter i 2006 og tre år frem.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Hvor blev drengene af? Køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet

Et forskningsprojekt om køn, uddannelsesveje og valg efter endt gymnasiel uddannelse i samarbejde med Forum 100 %.

Kontakt forsker