Print

Det gode uddannelsesliv i praktikken

VIDENSNOTAT: Det gode uddannelsesliv i praktikken i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen i Danmark.

På baggrund af et omfattende litteraturstudie afdækker vi i dette projekt den aktuelle viden om de unges udfordringer og potentiale i praktikforløb på social- og sundhedsuddannelsen (SOSU), social og sundhedsassistent-uddannelsen (SSA) og sygeplejerskeuddannelsen. 

De danske erhvervsskoler kæmper bredt set med at tiltrække de unge til – og fastholde dem i – erhvervsuddannelserne. Samtidig mangler det danske arbejdsmarked faglærte unge. Fremskrivninger viser, at vi står overfor at mangle faglært arbejdskraft i udstrakt grad de kommende år, hvor de store årgange går på pension. Dette kalder i særlig grad på en stigning i behovet for den type af arbejdskraft, som sundheds- og plejeuddannelserne leverer arbejdskraft til. Afhængig af uddannelsen falder mellem 5 og 30 % af de unge fra deres erhvervsuddannelse allerede i starten af deres første praktikforløb og fx på social- og sundhedsuddannelserne falder omkring 12 % fra i starten af deres første praktik. De unges praktikforløb er derfor et helt centralt sted at sætte ind, hvis vi skal øge antallet af unge, der vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Men vi mangler viden om, hvordan de unge oplever deres praktikforløb, også på SOSU-, SSA- og sygeplejerskeuddannelsen og hvilken betydning det har for deres kommende erhvervsvalg. Formålet med dette projekt er på baggrund af et litteraturstudie at udarbejde et vidensnotat der samle og præsenterer solid og forskningsbaseret viden om: Hvordan oplever dagens unge deres uddannelsesliv, mens de er i praktik på SOSU- SSA og sygeplejerskeuddannelse? Hvordan spiller forskellige praktiksteder og praktikvejledere sammen med de unges motivation for uddannelse? Og hvilke konkrete faktorer, henholdsvis øger og mindsker de unges lyst og motivation for uddannelsen, deres faglige identifikationsmuligheder med erhvervet, samt deres overvejelser omkring deres fremtidige arbejdsliv? Notatet er tiltænkt alle, der arbejder med de unge og deres erhvervsuddannelser men er i særlig grad henvendt til skoler, kommuner og praktiksteder, der arbejder med SOSU-, SSA- og sygeplejerskeuddannelserne.

Vidensnotatet er bestilt af Studieunit – Københavns Kommune.

Publikationer

Det gode uddannelsesliv i praktikken

Vidensnotat indeholdende solid og aktuel viden om de unges udfordringer og potentialer i praktikforløb på social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet ultimo 2018

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!