Print

Psykisk mistrivsel og voldsudsathed blandt LGBTQ+ unge

Psykisk mistrivsel og voldsudsathed blandt LGBTQ+ unge – et komparativt studie i den svenske og danske skole.

I dette komparative studie undersøger vi LGBTQ+ unges erfaringer af psykisk mistrivsel relateret til voldsudsathed i Sverige og Danmark. Der er tale om et longitudinelt kvalitativt interviewstudie, hvor også håndteringen af psykisk mistrivsel og voldsudsathed blandt LGBTQ+ unge i de to lande undersøges. Forskningsprojektet udføres af professor og forskningsleder ved CeFU, Niels Ulrik Sørensen samt lektor ved CeFU, Anne Görlich, i samarbejde med forskere på Göteborgs Universitet. 

 

Kontakt forskere

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: i gang
Forventet afsluttet 2026

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

I podcastserien ’Den Gode Overgang’, sættes der i tre programmer fokus på unge, der flytter hjemmefra. Med afsæt i unges egne fortællinger om deres flytteprocesser, undersøges de udfordringer og muligheder, der tegner sig i unges overgange til voksenlivet.

Læs mere