Print

Fra mulighedsrum til handlingsrum – børn og unges deltagelse i organiserede kulturaktiviteter – i et ligestillingsperspektiv

Projektet omhandler unge i den norske region Telemark, og sætter fokus hvordan der kan skabes ligestilling og lige adgang for børn og unge til regionens organiserede kunst- og kulturaktiviteter. Projektet skriver sig ind i en forståelse af deltagelse i kunst og kulturaktiviteter som noget som noget der udvikler os som mennesker og gør os til samfundsborgere. Samtidig er kunst og kultur et samfundsgode, som der bør være lige adgang til. Det ikke at have lige adgang til kulturdeltagelse er derfor et samfundsproblem, som har betydning for både almendannelse og demokrati.

Men børn og unge er ikke ligeligt repræsenteret og har ikke lige adgang til kulturtilbud og uligheden viser sig både i forhold til køn og i forhold som klasse, kulturel baggrund og etnicitet.

Dette forskningsprojekt har til formål at skabe indsigt i, hvad der har betydning for at uligheden opstår samt hvad der kan gøres for at skabe ligestilling og lige adgang.

Projektet vil omfatte både en omfattende litteratursøgning og empiriindsamling blandt unge og professionelle i en lang række forskelligartede kunst- og kulturaktiviteter i Telemark. På den baggrund vil projektet også facilitere en række workshops, hvorigennem unge og professionelle, i dialog med forskerholdet, vil udvikle tilgange til at øge ligestillingen og styrke børn og unges lige adgang kunst og kulturaktiviteter og til de dannelses- og samfundsdeltagelsesprocesser de giver adgang til.

Kontakt forskere

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet ultimo 2025

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Lyt til CeFUs podcast: Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet stiller med denne nye podcast skarpt på ungdomsforskningen. Vi indvier lytterne i de nyeste tendenser i ungdomslivet og vender nogle af de spørgsmål, de rejser. Lyt med når vi gennem podcastens forskellige serier sætter spot på CeFUs forskning, der med et 360 graders perspektiv kommer hele vejen rundt om ungdomslivet.

Læs mere