Print

Verdensborger i Danmark

"Verdensborger i Danmark" er et demokrati- og grundlovsprojekt gennemført på en del af landets efterskoler i efteråret 2001. Ideen med projektet var at give efterskoleeleverne mulighed for at forholde sig til, hvilket samfund de i fremtiden gerne vil leve i og komme med deres bud på, hvordan man kan formulere eventuelle ændringer til grundloven.

Det var drømmene, der skulle frem. Visionerne for det samfund de unge er borgere i. Denne rapport har til formål at samle og formidle de unge efterskoleelevers initiativer og visioner. Rapporten giver et øjebliksbillede af de unges forestillinger om demokrati og deres bud på en revision af den nuværende grundlov.

læs mere

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2002