Print

Unges fællesskaber

Vi taler meget om individualiseringen af ungdomslivet, men hvad med unges fællesskaber? Center for Ungdomsforskning modtog en donation fra Dansk Ungdoms Fællesråd til et forskningsprojekt, der sætter spot på unges fællesskaber, og hvor der bl.a. rettes en opmærksomhed mod fællesskaberne i foreningslivet. Denne undersøgelse er en frugt af denne donation.

I dette forskningsprojekt har vi interviewet 12 unge fra Hillerød om de fællesskaber, der fylder og har betydning i forskellige dele af deres hverdagsliv. De unge i undersøgelsens fortællinger om betydningsfulde fællesskaber fremstår umiddelbart genkendelige. De taler således om fællesskaber, der er koblet til velkendte samfundsarenaer som familien og skolen, fritidsliv og naboskaber. Trods dette genkendelige og harmoniske billede viser de unges fortællinger samtidig, at end ikke de allermest betydningsfulde fællesskaber opleves som helt givne eller sikre. De unge forholder sig løbende til, hvilken plads de selv har i fællesskaberne, og hvordan fællesskaberne giver mening i forhold til deres livssituation. De unges fortællinger præges således af en mulighed for - og forpligtelse til - at prioritere og vedligeholde en lang række fællesskaber. Et arbejde som de digitale arenaer åbner op for kan foregå konstant.

I forlængelse heraf tegner de unges fortællinger også et billede af, hvad det er, de orienterer sig imod - eller søger efter - når de forholder sig til, hvordan fællesskaberne kan give mening for dem. Selvom der i nogen grad er et forventningspres koblet til det sociale liv, orienterer de unge sig i vid udstrækning mod fællesskaber, som kan give dem en oplevelse af tryghed og tilhørsforhold. Her spiller ikke mindst familien og de nærmeste venner en afgørende rolle. Men de unge har også andre tilgange til fællesskaber: Bl.a. orienterer de sig mod fællesskaber, hvor de kan folde sig selv og deres livsprojekter ud, og hvor de sammen med andre kan arbejde for nogle bestemte samfundsidealer. Ikke overraskende orienterer de unge sig også mod fællesskaber præget af fester og ungdomskultur, omend de unge kun i mindre grad italesætter disse fællesskaber som betydningsfulde.

Publikationer

Unges fællesskaber

Vi taler meget om individualiseringen af ungdomslivet, men hvad med unges fællesskaber? Ny rapport fra CeFU sætter spot på netop unges fællesskaber og forsøger at anlægge et helhedsperspektiv på fællesskaberne i unges hverdagsliv, og den betydning unge tillægger disse i nutidens individualiserede ungdomsliv.

Kontakt forskere

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet maj 2017

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!