Print

SINCRONY – Unges lige adgang til demokratisk deltagelse

SINCRONY er et tværeuropæisk forskningsprojekt, som har til formål at sikre at unge der oplever social udsathed og forskellige former for marginalisering – intersektionalitet - får meningsfuld adgang til deliberative og participatoriske demokratiske processer.

Projektets første del har til formål at kortlægge faktorer og processer, der reproducerer uligheder i blandt forskellige marginaliserede ungegruppers adgang til deliberative og participatoriske processer, både mellem og inden for generationerne. Kortlægningerne omfatter en tværeuropæisk survey, kvalitative interviews, policy analyser og studer af sociale medier.

Med udgangspunkt i kortlægningen, sætter projektets anden del fokus på at afprøve og udvikle konkrete metoder og guides til nytænkning af medbestemmelse og deltagelsesbaseret praksisser i lokalsamfund og skoler. I denne del af projektet vil CeFU etablere samarbejder med en ungdomsuddannelse og en lokalsamfundsorganisation, med henblik på sammen at blive klogere på, hvordan de lokale demokratiske processer i højere grad kan være inkluderende for ungegrupper, som oplever en flerhed af marginaliseringer.

Projektet er et europæisk samarbejde som omfatter ni partnere, herunder universiteter i Bologna, Porto, Geneve, Turko, Manchester, Innsbruck og os på AAU. Projektet vil oprette både et dansk og et internationalt netværk af interessenter, herunder eksperter, kommunale repræsentanter, uddannelser og civilsamfunds- og ungdomsorganisationer, som vil være involverede gennem hele projektet.

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet primo 2027

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

CeFU-uddannelse: Uddannelse i anvendt ungdomsforskning

Vil du kvalificeres med den nyeste viden om ungdomsliv og udvikle metoder til at inddrage og engagere unge? CeFUs uddannelse i anvendt ungdomsforskning kommer 360 grader rundt om ungdomslivets mange facetter og klæder dig på med den nyeste viden om centrale tendenser.

Læs mere her!