Print

Fra problemer til mirakler

Forskningsprojekt om unges forandrings- og læringsprocesser.

Antallet af unge på kontanthjælp i Skive er stigende - til trods for at stadig flere unge gennemfører uddannelse. Der er derfor brug for at forebygge og begrænse antallet af unge på kontanthjælp. Fokus i dette forskningsprojekt er således primært unge som befinder sig i risikozonen for at komme på kontanthjælp samt også unge, der har haft erfaringer med kontanthjælpssystemet. Målet er at arbejde med de unge i risikozonen ved at styrke de unges selvtillid gennem en række konkrete tiltag og undervejs følge, hvordan disse tiltag spiller sammen med de unges opfattelser af sig selv og de forandringsprocesser, som brugen af tiltagene forventes at afføde.

Det er forskningsprojektets formål gennem viden for det første at bidrage til kvalificeringen af Skiveuddannelsens arbejde gennem en opkvalificering og styrkelse af de professionelle, der i det daglige arbejder med de unge. Dette skal ske ved at øge deres viden om de unge samt deres udviklingsprocesser i relation til fastholdelse i uddannelse og et ungdomsliv uden for kontanthjælpssystemet. For det andet er formålet at undersøge, hvilke generelle erfaringer der kan uddrages af projektet med henblik på anvendelse i andre sammenhænge, hvor der arbejdes med unge på kontanthjælp og unge der er uddannelsesmæssigt udsatte unge.

Publikationer

Fra problemer til mirakler - unges forandrings- og læreprocesser i Skive Kommune

Forskningsprojektet ’Fra problemer til mirakler – unges forandrings- og læreprocesser i Skive Kommune’, er nu afsluttet. Vi har fulgt projektet og et antal unge i over to år og har skrevet en afsluttende rapport om resultaterne. Denne er ment som en opsamling for de involverede parter i projektet, men kan også bruges som inspiration til fremtidige projekter med at støtte frafaldstruede unge i processen hen i mod ordinær uddannelse.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet maj 2014

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!