Print

Når det er svært at være ung - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Rapporten "Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel" giver et overblik over nogle af de væsentligste mistrivselsformer blandt unge, et indblik i hvem de rammer, samt hvordan man kan hjælpe de ramte unge. Blandt andet belyses unges ensomhed, selvskadende adfærd, selvmordtanker, seksuel risikoadfærd, brug af rusmidler osv., og der gives for hvert af disse områder en række råd til, hvordan det er muligt at få øje på mistrivselsadfærden og hvordan man som voksen kan forholde sig til mistrivslen, fx hvis man er bange for, at en ung skærer sig selv.

Et markant forskningsresultat er, at de unge i gråzonen ser det som deres ansvar alene, at de har det skidt, ligesom de betragter det som deres eget ansvar at finde en vej ud af elendigheden. Det peger på, at der ligger en stor samfundsopgave i solidariske og forpligtende sociale relationer omkring de unge, for de har brug for nogen at dele ansvaret med. Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel giver bud på, hvordan det kan gøres.

Rapporten "Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel" er afslutningen på forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK, der fra 2008-2011 har belyst unges trivsel og mistrivsel. 

Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel bygger på hovedresultater og konklusioner fra forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK. Forskningsprojektet har været baseret på en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt mere end 3.500 15-24-årige unge i Danmark, der udgør et repræsentativt udsnit af alle 15-24-årige unge i Danmark. 33 af disse unge er efterfølgende blevet interviewet uddybende om, hvordan mistrivsel kommer til udtryk og søges håndteret i deres ungdomsliv. 

Rapporten kan købes her

Læs pressemeddelelse

Download rapporten her

Der er udkommet to forskningsrapporter med afsæt i denne empiri:

Når det er svært at være ung i DK - unges trivsel og mistrivsel i tal. 

Af Jens Christian Nielsen - Niels Ulrik Sørensen - Martha Nina Osmec (2010). Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet.

Når det er svært at være ung i DK - unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv.

Af Niels Ulrik Sørensen - Ane Grubb - Iben Warring Madsen - Jens Christian Nielsen (2011) Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet.

Desuden er der blevet interviewet en række eksperter om deres viden om unges mistrivsel på forskellige områder. Denne viden er både blevet brugt i forsknings-projektet og omsat i en bog med ekspertinterview:

Den svære ungdom - 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel.

Af Jens Christian Nielsen - Niels Ulrik Sørensen - Noemi Katznelson - Maria Duclos Lindstrøm (2010): Hans Reitzels Forlag.

Endeligt er der blevet afholdt to udviklingslaboratorier, hvor forskningsprojektets resultater er blevet diskuteret med nøglepersoner fra frivillige sociale organisationer, uddannelses- og vejledningsinstitutioner, klubområdet, rådgivningsinstitutioner, foreningslivet, sundhedssektoren og almennyttige fonde. Både ekspertinterview og udviklingslaboratoriernes råd og ideer til hvordan mistrivsel blandt unge kan spottes, og hvordan unge kan hjælpes med at håndtere mistrivsel, indgår i grundlaget for Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel.
Forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK har været støttet af Egmont Fonden.

 

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: afsluttet

Andre udgivelser omhandlende unge og trivsel

Denne side viser et overblik over alle de udgivelser der er produceret i forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK.

Gå til denne side