Print

Evaluering af forsøg med video- og animationsfilm på tømrergrundforløbet (GF2)

I samarbejde med NEXT som værtskole i Videnscenter for Håndværk -  Design og Arkitektur med Mercantec og TECHCOLLEGE som partnerskoler, vil Center for Ungdomsforskning i dette projekt evaluere tre erhvervsskolers forsøg med at udvikle undervisnings- og læringsrummet på grundforløbet for tømreruddannelsen. De tre skoler – NEXT (København), Mercantec (Viborg) og Tech College Aalborg (Aalborg) – planlægger at inddrage 28- video- og animationsfilm i undervisningsforløbet på GF2 på tømreruddannelsen.

Evalueringen af projekterne vil følge eleverne igennem GF2 og vil gennem interviews, spørgeskemaer og observationer fastholde og perspektivere elevernes oplevelse af brugen af 28 video- og animationsfilm i undervisningen.

Mål med forskningsevalueringen er at belyse elevernes og lærernes oplevelser og erfaringer med brugen af video- og animationsfilm i undervisningen på GF2 på tømreruddannelsen. Evalueringen skal undersøge, hvorvidt brugen af video- og animationsfilm ændrer undervisningsrummet med særlig fokus på undervisningsdifferentiering og, om der kan iagttages et øget læringsudbytte for eleverne.

Evalueringen skal bidrage til en øget viden om udbyttet af inddragelsen af video- og animationsfilm i undervisningsrummet på tømreruddannelsens GF2 samt give konkrete og generelle anbefalinger til, hvorledes brugen af film kan implementeres i undervisningen på erhvervsuddannelserne.

Publikationer

Instruktionsfilm på tømrergrundforløbet

Rapport om brug af instruktionsfilm på tømrergrundforløbet. Formålet med evalueringen har været at kaste lys over elevers og lærers brug og oplevelse af instruktionsfilm.

Notat: Evaluering af forsøg med brug af instruktionsfilm på tømrergrundforløb anden del (GF2)

Udvalgte resultater fra spørgeskemaundersøgelsen blandt tømrergrundforløbselever på NEXT, Mercantec & Tech College Aalborg udarbejdet til forskningprojektet om brug af instruktionsfilm på tømrergrundforløbet.

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet ultimo 2019

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!