Print

Unge pårørende og efterladtes trivsel

Titel: Unge pårørende og efterladtes trivsel
Forfattere: Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Niels-Henrik M. Hansen
Dato: 27.09.2012
Type: Rapport
Tags: sygdom, livskvalitet, unge, død, efterladte, pårørende

Unge pårørende og efterladtes trivsel

En analyse af trivsel og mistrivsel blandt unge, som har oplevet alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie

Unge pårørende og efterladtes trivsel er en analyse af trivsel og mistrivsel blandt unge, som har oplevet alvorlig sygdom eller dødsfald hos en forælder eller søskende. Analysen har fokus på, hvordan pårørende eller efterladte unge ser på deres egen trivsel, og hvordan det at være pårørende eller efterladt er koblet til forskellige former for mistrivselsrelaterede handlinger, samt hvad det betyder for unge og deres trivsel, at de har talt med nogen om at være pårørende eller efterladt.

Nærværende analyse er udarbejdet af forskerne Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen og Niels-Henrik M. Hansen fra Center for Ungdomsforskning. Analysen er udarbejdet på baggrund af en særkørsel af surveydata fra forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK, hvor forskere fra Center for Ungdomsforskning i årene 2008-2011 har belyst unges trivsel og mistrivsel. Analysen er således baseret på en stor cpr-baseret spørgeskemaundersøgelse blandt 15-24-årige unge i Danmark.

Analysen er blevet til på foranledning af Børn, Unge & Sorg, der har ønsket at få udarbejdet en analyse, der særskilt undersøger trivslen blandt pårørende og efterladte unge i Når det er svært at være ung i DK. Formålet med analysen er at få viden om, hvordan det at have mistet eller være pårørende til en alvorligt syg søskende eller forældre påvirker unges egne vurderinger af deres trivsel samt deres mistrivselsrelaterede adfærd.

Vi håber, at analysen kan være et bidrag til den videre forskning i pårørende og efterladte unges livssituation og udfordringer i ungdomslivet samt danne udgangspunkt for at formulere nogle pejlemærker for, hvor der særligt er behov for opmærksomhed og støttende indsatser overfor disse unge.

Hent analysen her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Når det er svært at være ung i DK

En undersøgelse af årsager til unges trivsel og mistrivsel.

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK

Dette projekt indeholder fire udgivelser, som alle afdækker trivsel og mistrivsel blandt danske unge.

Få mere viden om mistrivsel, trivsel og unge