Print

Unge og gambling

Titel: Unge og gambling
Forfattere: Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen, Nina Wittendorff
Dato: 07.11.2008
Type: Rapport
Tags: køn, gambling, ludomani, mistrivsel, trivsel, risikoadfærd

Unge og gambling

12-17 åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv

Denne rapport fra Center for Ungdomsforskning er en del af et større projekt, Youth and Gambling. Rapporten er en undersøgelse af unges trivsel i forbindelse med risikabel spiladfærd og de sociale konsekvenser af unges gambling.

Rapporten beskæftiger sig med tre centrale områder: 1) Pengespiladfærd
blandt unge, 2) Problemspiladfærd blandt unge samt 3) Sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt deres penge- og problemspiladfærd.

En af de nyere former for risikoadfærd blandt unge er afhængighed af pengespil - også kaldet ludomani. Ludomani har indtil for nylig været noget, vi har forbundet med voksenlivet. De nordiske undersøgelser om emnet har imidlertid dokumenteret, at ludomani i dag er mere udbredt blandt unge end blandt voksne - om end konsekvenserne af ludomanien ikke altid er lige så synlige som blandt voksne.

Undersøgelsen viser, at der er alvorlige konsekvenser forbundet med risikabel spiladfærd, således oplever de unge mistrivsel og klarer sig dårligere i skolen, laver færre lektier og har større problemer med mobning.

Forholdsvis mange af de unge i undersøgelsen viser tegn på psykiske og relationelle problemer. Især pige-gamblerne er ramt. Der er flere gamblere, der angiver, at de har følt sig ensomme, nedtrykte eller deprimerede inden for den seneste måned. Der er også flere, der angiver, at de har manglet selvtillid og oplevet koncentrationsbesvær. 

Rapporten er endvidere en del af kampagnen GAMBLER, der skal bringe større fokus på problemet og hjælpe de unge. Center for Ungdomsforskning er i den forbindelse en del af samarbejdet med Center for Ludomani, Børns Vilkår, Semandus og DR.

Læs om kampagnen

Hent rapporten her

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031