Print

Ung og ordblind

Titel: Ung og ordblind
Forfattere: Tilde Mette Juul, Thomas Brahe, Niels-Henrik M. Hansen
Dato: 28.02.2014
Type: Bog
Tags: ungdom, livsstil, handicap, Ordblinde

Ung og ordblind

Denne bog undersøger, hvad det er, der sker i overgangen fra
den almindelige grundskole til ordblindeefterskolerne.

Hvad er det, der har en betydning for de unge ordblindes personlige, sociale og faglige udvikling? Hvordan opleves springet fra grundskole til efterskole? Og hvordan opleves overgangen sidenhen fra efterskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked?

Samtidig stilles det åbne spørgsmål, som ikke direkte besvares, men som udgør et centralt underliggende tema: Hvad er det for sociale, personlige og faglige strukturer i en undervisnings- og læringskontekst, som bevirker, om en læring rent faktisk finder sted eller ej? Hvornår er man inkluderet i et læringsfællesskab som ordblinde, og hvornår er man ekskluderet?

Bogen tager udgangspunkt i en lang række interviews med nuværende såvel som tidligere elever på forskellige ordblindeefterskoler og lader i høj de unge selv komme til orde. Det giver en unik indsigt ide unges tanker og overvejelser, når de som unge og ordblinde forsøger at klare sig i skolesystemet.

Bogen er rettet imod forældre, lærere og andre professionelle, der arbejder med unge ordblinde eller som interesserer sig for området.

Køb bogen her

Læs pressemeddelse her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Unge ordblinde

I dette projekt sættes fokus på unge ordblinde, der har tilbragt en del af deres skoletid på en ordblindeefterskole. Projektets sigte er at skabe større viden om, hvilken betydning opholdet på ordblindeefterskolen har for de unges videre færd i uddannelsessystemet.

Kontakt forskere