Print

Uden uddannelse og arbejde – unges tilblivelser i komplekse transitioner

Titel: Uden uddannelse og arbejde – unges tilblivelser i komplekse transitioner
Forfattere: Anne Görlich
Dato: 12.09.2016
Type: Rapport
Tags: uddannelse, arbejde, ungdomsuddannelser, unge og arbejde

Uden uddannelse og arbejde – unges tilblivelser i komplekse transitioner

Ph.d.-afhandlingen  Uden uddannelse og arbejde - unges tilblivelser i komplekse transitioner  handler om den stigende gruppe af unge under 30 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og ikke kan få fodfæste på arbejdsmarkedet i en tid, hvor uddannelse gør sig gældende som et gennemgribende krav.

Anne Görlich forsøger at 'løfte de unges stemmer frem' med henblik på at få adgang til de unges subjektive oplevelser for derigennem at konstruere analyser, som kan begrebsliggøre og skabe et billede af, hvordan de unge bliver til subjekter. Analyserne bevæger sig i den gensidige processering mellem de unge uden uddannelse og arbejde på den ene side, og på den anden side de beskæftigelsespolitiske, uddannelsesmæssige, økonomiske samt institutionelle betingelser, som er medformende for de unges tilblivelsesprocesser.

Undersøgelsen tilbyder en forståelse af disse transitionsprocesser og sætter fokus på vigtigheden i samspil, sammenhænge og netværk. Afhandlingen peger på at tænke i relationel rettet støtte for at skabe tillid hos de unge og undgå stagnation i de deres tilblivelsesprocesser.   

Projektet er artikelbaseret og indeholder således fire artikler. De to første artikler undersøger, hvordan samfundsmæssige og institutionelle vilkår er medkonstituerende for de unge som subjekter. De to sidste artikler benytter poetisk analyse som metodisk redskab for at forstå de unges subjektiveringsprocesser. 

Læs afhandlingen her
 

 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Uden uddannelse og arbejde - unges tilblivelser i komplekse transitioner

Ph.d. afhandling der undersøger unge under 30 år, uden ungdomsuddannelse og uden fodfæste på arbejdsmarkedet.

Kontakt forsker

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!