Print

Perspektiver på ungdom & krop

Titel: Perspektiver på ungdom & krop
Forfattere: Bibi Hølge-Hazelton (red.)
Dato: 01.01.2003
Type: Bog
Tags: køn, sundhed, krop, kønsroller, kontrol, pornografi, rygning, Etnicitet

Perspektiver på ungdom & krop

Unges kroppe er genstand for en enorm offentlig omsværmelse, opmærksomhed og tilskrivning af betydning. Perspektiver på ungdom & krop indeholder 10 tværvidenskabelige forskningsbaserede artikler, der indkredser spørgsmålene: Hvad er kroppen? Hvordan kan vi forstå de betydninge der er knyttet til kroppen? Hvad er ungdom? Er ungdom knyttet til en bestemt alder eller til en bestemt livsfase? Hvad betyder kroppen i ungdommen? Hvordan fremstilles den unge krop i offentligheden? Hvilke værdier og tanker har de unge selv om deres kroppe? Hvad betyder det, når man er ung, og kroppen ikke lever op til ens forventninger eller forestillinger?

En oversigt over bogens artikler:

Hvad snakker vi om når vi siger ungdom? af professor Birgitte Simonsen, leder af Center for Ungdomsforskning, indkredser og beskriver ungdomsbegrebet.

Krop og kontrol - unge og spiseforstyrrelser af speciallæge i psykiatri Mette Waaddegaard viser, hvor store krav de unge har til deres krop i forhold til spise-vaner.

Unge og rygning: selvforvaltning, pædagogisk udfordring eller forbud? Et antro-pologisk perspektiv på rygning og pædagogisk kultur i efterskolen af antropolog Morten Kromann Nielsen viser, hvilken betydning omgivelserne har for de unges forhold til rygning.

"Porn Chic" - køn og mainstreaming af pornografi i massekulturen af historiker og kønsforsker Anette Dina Sørensen viser hvordan pornoens sprog har fundet vej til reklamer i form af stereotype iscenesættelser af kønnet og kroppen.

Krop, krig og læring af sociolog Claus Kold stiller spørgsmålstegn ved militærets ideologi i forhold til blandt andet disciplinering af nutidens unge mandekroppe.

Unge mænds krops og trafikrisiko af cand. mag. i pædagogik og filosofi Kevin Mogensen viser, hvordan fartglade unge mænd vælger iscenesættelse af sig selv frem for sikkerhed.

Leg med døden af idrætsforsker, lektor Verner Møller viser hvordan velfærds-staten får nogle unge til at sætte kroppen på spil i ekstremsport for at finde en form for mening.

Mal Fanden på væggen! Diabetes, ungdom, krop og køn af sygeplejerske og ungdomsforsker Bibi Hølge-Hazelton viser, at unge med diabetes ønsker at kende deres sygdom og dens konsekvenser og vil respekteres som andre unge.

Aerobic for innvandrerkvinner - kroppsbilder i omløp af sociolog Åse Strandbu viser at fitnesskulturens kropsideal ikke behøver at være uforeneligt med eksempelvis en traditionel muslimsk forankring.

Kropsbilleder af litteraturstuderende Maria Damkjær og kultursociolog, lektor Søren Damkjær påpeger fraværet af kroppen i størstedelen af ungdoms-forskningen, og kommer her med et første afsæt til en teori om den unge krop.

Bogen kan bestilles på www.samfundslitteratur.dk eller på tlf. 38 15 38 95. Pris 180,00 kr.

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031