Print

På kanten af skolen

Titel: På kanten af skolen
Forfattere: Andy Højholdt & Ulla Højmark
Dato: 13.04.2015
Type: Rapport
Tags: udsatte unge

På kanten af skolen

I rapporten fremlægges resultaterne af projektet 'samspil og forbindelser i det forebyggende ungdomsarbejde - i et ungdomsperspektiv'. Rapporten formidler viden om, hvordan unge i udskolingen, som har svag skoletilknytning og vigende deltagelse i skolen, oplever skolen og den særligt tilrettelagte indsats omkring dem.

Undersøgelsen har særlig fokus på at forstå de unges oplevelser af de indsatser, der tilbydes dem. Der er i undersøgelsen særlig vægt på at åbne blikket op for, hvilke indsatser giver mening for de unge, og hvilke indsatser har de unge svært ved at finde mening i.

Ønsket med projektet er, at undersøgelsen om de unges oplevelser og erfaringer med det forebyggende arbejde er anvendelig i forhold til udvikling og målretning af de forskellige forebyggende indsatser og samarbejdet mellem forskellige professionelle.

Undersøgelsen af lavet af Andy Højholdt og Ulla Højmark i samarbejde med CeFU.

Læs rapporten her

Andy Højholdt:
Lektor
Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet
Institut for Skole og Læring
Læreruddannelserne
Nyelandsvej 27, A017
2000 Frederiksberg
Tlf.:72487228
andh@phmetropol.dk

Ulla Højmark
Lektor
Institut for Læring og Filosofi (SAMF), København
A.C. Meyers Vænge 15
Lokale: 3 sal
2450 København SV, DK
Mobil: +45 2628 3042
uhj@learning.aau.dk

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!