Print

Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Titel: Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.
Forfattere: Pia Olsen og Birgitte Simonsen
Dato: 02.11.2009
Type: Rapport
Tags: frederiksberg, hf, fastholdelse, frafaldsprocent, frafald

Denne pilotundersøgelse om årsager til frafald fra Frederiksberg HF er blevet til, fordi Frederiksberg HF har ønsket at finde ud af hvorfor en gruppe elever vælger at afbryde deres uddannelse.

Undersøgelsen stiler dog ikke kun mod at give svar på hvorfor, men også på at finde ud af hvad, der kan gøres for at mindske frafaldet. I den forbindelse har vi blandt andet talt med de frafaldne elever om, hvad de oplever kunne have fastholdt dem i uddannelsen. Og vi har naturligvis også bedt dem åbenbare deres kritikpunkter.

Det har været en fornøjelse at tale med de mange unge gennem arbejdet med notatet, og en stor tak til dem for, at de har ønsket at dele deres tanker med os.
Undersøgelsen er udarbejdet af Pia Olsen og Birgitte Simonsen fra Center for Ungdomsforskning.

Download notatet her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Om årsager til frafald fra HF

Denne pilotundersøgelse om årsager til frafald fra Frederiksberg HF er blevet til, fordi Frederiksberg HF har ønsket at finde ud af hvorfor en gruppe elever vælger at afbryde deres uddannelse.