Print

Når gymnasiet er en fremmed verden

Titel: Når gymnasiet er en fremmed verden
Forfattere: Lars Ulriksen, Susanne Murning og Aase Bitch Ebbensgaard
Dato: 16.03.2009
Type: Bog
Tags: uddannelse, gymnasiet, HHx, htx, gymnasiefremmede elever

Når gymnasiet er en fremmed verden

Bogen handler om at leve og lære i gymnasiet. På baggrund af interview med 135 elever fra det almene gymnasium, hhx, htx og hf giver den et usædvanligt indblik i, hvordan hverdagen i gymnasiet opleves af eleverne: undervisningen, lektierne, det sociale liv.

Bogen sætter særligt fokus på de gymnasieelever, hvis forældre ikke selv har gået i gymnasiet - de gymnasiefremmede elever. Den belyser de vanskeligheder, disse elever har med gymnasiet, ikke mindst deres vanskeligheder med at forstå, hvilke krav man skal leve op til, at forstå lærerens sprog og at forstå, hvordan man bliver en god gymnasieelev.

Når gymnasiet er en fremmed verden giver konkrete anbefalinger til, hvordan lærere, skoleledelse og det politisk-administrative system kan skabe bedre muligheder for at eleverne - og ikke mindst de gymnasiefremmede elever - kan gennemføre gymnasiet med et godt personligt og fagligt udbytte. Bogen kan give elever og forældre en forståelse af, hvad det er, de unge møder i gymnasiet, mens forskere og studerende inden for pædagogik, uddannelsesforskning og sociologi kan læse den som en konkret analyse af, hvordan reproduktionen af social ulighed opleves af dem, den rammer.

Projektets mål
Projektets opgave er at opsamle og generere ny forskningsbaseret viden om forholdet mellem unge fra gymnasiefremmede miljøer og deres muligheder for at finde sig til rette i de gymnasiale miljøer. Forskningsprojektet har dannet grundlag for formulering af nogle indsatsområder, som lærere, ledere og det politisk-administrative niveau i gymnasieskolen kan sætte ind med i relation til at skabe bedre muligheder for, at gymnasiefremmede elever kan finde sig bedre til rette på uddannelserne og dermed få et bedre grundlag for videre uddannelse.

Elevernes oplevelse af gymnasielivet står i centrum for undersøgelsen. Det gælder f.eks. elevernes oplevelse af skolens formelle og uformelle krav, læringsformer, deres sociale og familiemæssige baggrunde og deltagelse i forskellige ungdomskulturer. Projektet analyserer således aspekter i elevernes skoleliv, i deres hverdagsliv samt sammenhængen herimellem.

En konference blev holdt i oktober 2007, hvor der også blev offentliggjort en kort præsentation af hovedresultaterne, og hvor anbefalingerne til lærere, ledere og det politisk-administrative niveau også blev fremlagt. Denne skriftlige præsentation blev trykt som indstik i fagbladet Gymnasieskolen, men kan også hentes som pdf-fil her på siden.

Hent pdf-fil

En samlet fremstilling af projektets analyser og resultater udkom som bog på forlaget Samfundslitteratur i marts 2009 og kan bestilles via nedenstående link:

Bestil bogen her

Læs mere om forskningen bag publikationen

Social arv

Hvordan kan vi forholde os til den sociale arvs negative betydning i de gymnasiale uddannelser?

Kontakt forsker