Print

Social arv

Udgangspunkt
Både systematiske undersøgelser og praktiske erfaringer peger på, at unge fra gymnasiefremmede miljøer kan have vanskeligere ved at finde sig til rette i en gymnasial uddannelse, end de kammerater hvis forældre har en gymnasial og eventuelt videregående uddannelse. Det kan bl.a. vise sig som et dårligere resultat i gymnasiet og efterfølgende en udsat position i forhold til videre uddannelse. Den velkendte onde cirkel omkring uddannelse og social arv er således på ingen måde brudt, blot fordi langt flere unge starter på en gymnasial uddannelse. En gymnasial uddannelse skal være et reelt tilbud til alle unge, der måtte ønske det og har de faglige forudsætninger herfor.

Projektets mål
Projektets opgave er at opsamle og generere ny forskningsbaseret viden om forholdet mellem unge fra gymnasiefremmede miljøer og deres muligheder for at finde sig til rette i de gymnasiale miljøer. Forskningsprojektet har dannet grundlag for formulering af nogle indsatsområder, som lærere, ledere og det politisk-administrative niveau i gymnasieskolen kan sætte ind med i relation til at skabe bedre muligheder for, at gymnasiefremmede elever kan finde sig bedre til rette på uddannelserne og dermed få et bedre grundlag for videre uddannelse.

Elevernes oplevelse af gymnasielivet står i centrum for undersøgelsen. Det gælder f.eks. elevernes oplevelse af skolens formelle og uformelle krav, læringsformer, deres sociale og familiemæssige baggrunde og deltagelse i forskellige ungdomskulturer. Projektet analyserer således aspekter i elevernes skoleliv, i deres hverdagsliv samt sammenhængen herimellem.

En konference blev holdt i oktober 2007, hvor der også blev offentliggjort en kort præsentation af hovedresultaterne, og hvor anbefalingerne til lærere, ledere og det politisk-administrative niveau også blev fremlagt. Denne skriftlige præsentation blev trykt som indstik i fagbladet Gymnasieskolen, men kan også hentes som pdf-fil her på siden.

Hent indstikket "Fra Gymnasiefremmed til student"

 

Publikationer

Når gymnasiet er en fremmed verden

Bogen handler om at leve og lære i gymnasiet. På baggrund af interview med 135 elever fra det almene gymnasium, hhx, htx og hf giver den et usædvanligt indblik i, hvordan hverdagen i gymnasiet opleves af eleverne: undervisningen, lektierne, det sociale liv.

Status for projektet

Status: afsluttet
Der er holdt slutkonference og publiceret en sammenfatning af hovedresultater. I marts 2009 er projektet udkommet som bog: Når gymnasiet er en fremmed verden.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!